Susirašinėjimas "Bendrijos". Aprašymas bei nuorašai (archyvai):
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos

Dalykas: Valdžia išleido 50 mlrd. € monetą "žaliam" ūkiui. Išrado laiko mašiną naikinti ateitį. Ukraina pervadino Rusiją į Moskoliją. Lietuvos Bankas naikina monetas su skaičiais 1, 2, 5. Lietuva perka tankus Rusijai
Nuo: Andriukas dviratukas
Data: 2023 04 01

http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/aplinka/ūkis.htm
Pinigų ("finansų") ministerija išleido proginę 50 mlrd. € monetą.
Ja leis mokėti tik tiems, kas daro "žalią" ūkį 2023-2026 metais.
Kad niekas nesuprastų kam, rašė miglotai.
Kad niekas nežinotų, ir nekištų nagų, viešą kvietimą tariamai tartis netrimitavo žurnaliūgos.
Liaudį tariamai kvietė tą miglą aptarti vos 2 savaites sausio mėnesį. Jau pavėlavote.
Vis tiek jums monetos neduotų.
Aš rašiau laiku. Maldavau naikinti monetą. Pirmiau vykdyti ką siūlau. Pigiai.
O bent 1 nuliuką nuo jos duoti man.
Paaukočiau žlugusiam švietimui, kad mokintų liaudį taupyti, tausoti miestą, gamtą.
Nuliuku sukabinčiau valdininkus viena su kitu, kad nesimuistytų, negadintų visko, o tik mylėtų vienas kitą. Nuliukas - guminis. Visus apglėbtų. Su apimtimi jo vertė tik didėtų, kaip valdininkams įprasta. Gal net 500 mlrd. gautųsi.
- Nedavė. Sakė, kad tyčia darė monetą vieną, o ne milijardą, kad galėtų duoti tik 1 sukčiui, o ne milijardui gerų žmonių. Tada netenka teisintis, kodėl varžybas laimi nuolat tik 1.
Keista, kad valdžia atsižvelgė į mano maldą bent kiek. Atspausdino nuliukus ant atskiro popieriaus, kaip banknoto. Vis tiek netelpa 1 monetoje. Todėl monetoje matome tik 5. Ją vynioja į banknotą su nuliais.
Skaičių 5 pasirinko dėl to, kad mažesnius naikina Lietuvos Bankas. Pradžioje apsimetė neva ketino kalti kuklų 1. Apvalino iki 5. ... Ir malonu gi turėti daugiau "žalių". Nėra ko smulkintis.
Nutylėjo kitą ką siūliau.
Reikalaukite jūs.

"Žalias" ūkis - tai laiko mašina vogti jūsų šalies, o gal ir visos Žemės ateitį. Svarbiausią ką tik galėjote turėti. Jums tiesiai iš po nosies, tyliai.
Jei bent kiek triukšmo keltų, išsiduotų, bet vis tiek vykdytų paskirtį, vogtų, tada vadintų: garsusis "žalias" ūkis. Lietuvis netgi didžiuotųsi esąs garsus. Nesipriešintų "ateičiai"... neateinančiai...

Šiandien nusikaltėliai Rusijos valdžia ėmė vadovauti Jungtinių Tautų Saugumo tarybai.
Šia proga Ukrainos Prezidentas Zelenskis pervadino Rusiją į Moskoliją. Tada sako, kad nėra tokios Saugumo taryboje. Todėl vadovauti negali.
Merga Maša Moskaleva apsidžiaugė, kad pagaliau gaus nuosavą valstybę.
Ėmė paišyti taiką, prieš karą.
VVP vaizduoja, neva tokios šalies nėra, ir išvis jų ten nėra, kaip ir Ukrainos. Už tai įkalino Mergą ir jos tėvą 2 metams. Nes ir jo pavardė tokia.
Kaip ir visi karaliai, iš užgrobtų šalių, jis bėgo į Baltarusiją. Bet proto priklausomybė nuo debilniko vertė tą įjungti. Tas jį išdavė kaip švyturys. Pagavo jį.

Suėmė kitą Moskalevą. Mokslainį. Anksčiau kūrė nekaltas ličio baterijas "žaliam" Rusijos ūkiui. Dabar nežinau ką veikia. Gal apleido mokslą. Tik valdišką algą ima Fizikos Institute. - Žlugdo kruviną Rusijos ūkį, kad nekariautų. Gaišta darbo laiką internete: rašė karą ir taiką, skelbė, kad Rusijos kariauna sugriovė Mariupolį, žagino Ukrainetes.
Juk žinome, kad tai darė ne Rusijos, o Anti-Ukrainos kariai. Todėl jį suėmė už šmeižtą iš neapykantos. - Kvailys. Derėjo šmeižti iš meilės, žadėti laižyti jiems padus. Tada išgyventų laisvėje.

Tai teismo klaida.
Zelenkis sekė Lietuvos pavyzdžiu. Apsiriko. Lietuva pervadino Rusiją kitaip, į Anti-Ukrainą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20220401.htm
Zelenkis taisysis: irgi pervadins į Anti-Ukrainą.
Todėl visus Moskalevus, net tuos, kuriuos dar nesuėmė, teks paleisti.
Pavardžių Anti-Ukraina Anti-Ukrainoje nėra. Todėl ir visus kitus kalinius dera paleisti.

Tai jums visiems pamoka niekada niekam neskambinti ir neliesti debilniko.
Panašiai, visi Lietuvos valdžios priešai naudoja sukčius Google, Interneto viziją:
http://susirašom.saugokmedi.lt

Šiandien Lietuvos Bankas panaikino smulkiausias monetas, kurių vertę sudaro skaičiai 1, 2, arba 5:
http://andrius.saugokmedi.lt#apgaulės
Tariama priežastis: iš jų nėra jokio pelno bankams. Jos eina iš rankų į rankas. Nugula degalinėse ir geldų taisyklose.
Tikra priežastis: neįmanoma susekti. Dingo net 2 mln. €. Nežinia ką už juos liaudis nusipirko.

O nupirko tanką Rusijos kariaunai. Ir ne vieną.
Pastatė jį Vilniuje apžiūrėti ar netrūksta ko, ar nesudužo koks stikliukas. Ir tikrai radau, kad sudužo, raudonas, gale, giliame lizde, kur jokia jėga pasiekti negalėtų.
Netaisė. Išsiuntė kariauti prieš Ukrainą:
http://andrius.saugokmedi.lt/karas#pagalba
Lietuviai apgulė degalines, užvertė jas centais. Stengiasi ne mažiau deginti benziną, o daugiau. Kad kuo daugiau Rusijos valdžia gamintų iš centų tankų. 1500 per metus.
Kad niekas nepastebėtų šios neteisėtos prekybos tankais, Lietuvos valdžia giriasi, kad Lietuva kurą gauna kitur.
- Nesvarbu. Bendras kiekis ribotas. Kuo daugiau Lietuvis degina naftos ir dujų, tuo mažiau lieka kitoms šalims. Anos perka iš Rusijos.
2022 metais dujų "balionams" Lietuvis pirko iš Rusijos 8½ karto daugiau negu 2021 metais.
Palyginus su dujomis per vamzdį, gal vis tiek nedaug. Bet gal pakaktų kokiam 1000 invalidų vežimėlių Rusijos karių lavonams. O tai vis tiek parama karui.

Per kelias valandas pristigome banknotų tas monetas pakeisti. Todėl Lietuvos Bankas panaikino ir visas banknotas, išskyrus 50. Nors tai pažeidžia Europos Sąjungos gaires, ribojančias pinigų laisvę. Juk ir skaičių 5 reikia naikinti. Lietuvos Bankas teisinasi, kad skaičiaus 3 neturi. Todėl 5 prilygino 3. Skelbia, kad liaudis susitaikys su "infliacija".

Pritarė visos iš pritariančiųjų visuomeninių vartotojų ar prekeivių organizacijų.
Lietuvos Bankas sako, kad naikinamų centų ir banknotų gamyba per brangi.
Todėl juos ne naikins, o naudos iš naujo vietoj 50€ banknoto. Prilygins irgi. Tad, jokios žalos gamtai, "žaliam" ūkiui nebus. Pinigų netgi taps daugiau, nors monetų ir banknotų kiekis liks tas pats. 1 centas staiga taps 30 €. O, kad monetų kiekis liktų tas pats, teks jų prigaminti, tik didesnės vertės. - Lietuvis turtės.
Šis ūkio moklso reiškinys vadinamas "teigiama infliacija". Žodžio "teigiama" paskirtis: gerinti nuotaiką. - Gerovės valstybė.
Papildė Prilyginimų įstatymą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20200401.htm

Lietuvos Bankas ketina naikinti ir paminklą pirmam valdytojui Jurgučiui.
2015.12.18 jį gamino iš 50 Lito centų. Juos irgi naikins.
Per 7 metus dar ir nudilo, eidamas per rankas.
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Lietuvos Bankas
Vietoj jo išlies naują, brangų paminklą iš nulinių banknotų "žaliam" ūkiui.

Vėliau ir nulius žada naikinti, kai Eurą visai nuvertins...
Juk juos per brangu gaminti, šluostyti nuo pirmo Valdytojo kaktos. Jie vis nubyra kažkam...

Andriukas centukas