Susirašinėjimas "Bendrijos". Aprašymas bei nuorašai (archyvai):
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos

Dalykas: Lietuva skris į Marsą. Pervadins. Darys iš Lietuvos Mėnulį. Valdžia steigs valdiškus Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę, Savivaldybes
Nuo: Andriukas dviratukas
Data: 2021 04 01

Į Marsą skrenda visi. Visi išraižė ant jo sienų savo keiksmažodžius ir šiukšles: Amerika, Tarybų Sąjunga, Europa, Arabija, Kinija, Rusija...
Lietuva irgi nori nusibelsti, turėti išeivių tenai, kad juos melžti pinigų, pliurpti apie juos, blaškyti jais dėmesį nuo savo piktų darbų.

Šiandien Vyriausybė nutarė išsilaipinti Marse ir pervadinti Lietuvą iš jūrinės į kosminę valstybę.

Jau gavo ir nuotrauką iš Marso:
http://andrius.saugokmedi.lt#Linkmenų
Dorai gauti būtų gėda. Gavo pagal pažintis ("blatą"), kaip ir dera save gerbiantiems sukčiams.
Ją darė sugedęs robotas vardu meras Remigijus Šimašius po to kaip ten praūžė ir išdraskė viską.
Pasirodo ten tikrai kažkada buvo gyvybė. Ir ne bet kokia, o Japoniški sodai.

Marsą pasirinko supaprastintą, kaip brangiausią, kosminių kainų. Nes tikras skrydis pigesnis, jam trūksta pinigų.
Bet seilė varva ir ant visų kitų auksinių. Todėl skrydį darys iš daug raketinių pakopų ("multifunkcį"). Kiekvienas valdininkas pasirinks po savo, atskirą krūmą ir po juo kraus savo skirtingus "didelius reikalus" (kakius).
Kad liktų pinigų daugiau, nutarė sutaupyti: ne mums į Marsą keltis, o Japoniją perkelti čionai. Pasiduosime Marsiečiams be karo. O jie mums sukurs Marso rojų Žemėje.

Marse nėra vandens, gyvybės. Pliti šiolaikiškos, kosminės dykumos.
Jas įveis ir Letuvoje po visą šalį. 21 amžius juk. Ateitis.

Marse šiltnamio dujos CO2 sudaro net 98%. Vis tiek ten šalta. - Kartais tiek, kad sninga ne vanduo, o CO2. Reta vieta kur 20°C šilumos. Todėl melas yra:
http://andrius.saugokmedi.lt/visuotinas atšilimas

Marse deguonies beveik nėra. Todėl nebūna gaisrų. Jų išmetamos dujos CO2 nepatenka į orą ir nekelia visuotino atšilimo.
Taip perdirbs Žemę.

Prie trapo išsirikiavo visų sričių valdininkai:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#kainynas
http://andrius.saugokmedi.lt#medžiai
http://andrius.saugokmedi.lt#miestai

Lietuvos Geležinkeliai žada iškirsti Girulių mišką ir pinigus už nereikalingą statybą.

http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Kaunas
Kaunas statė namus ant vandenviečių, medžius naikino.

Daugiausia šlamančių, kaip įprasta, susižeri Sostinė. Vilniaus valdžia ne žada, o jau neteisėtai daro:
- Leido suktiems Vokiečiams gamyklą statyti vandenvietės apsaugos plote Pagiriuose:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Seimas Pagiriai
- Vis žada statyti tiltą per Nerį Vingio parke ant vandenvietės apsaugos ploto:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizės švaistymas Vingio parkui tiltas
- Iškirto 453 medžius po Šeškinės kalnu, Šnipiškėse. Rastai ir kelmai bus Japoniškais sodais:
http://andrius.saugokmedi.lt#Linkmenų
- Iškirto 284 medžius Žirmūnuose. Pripylė asfalto ir betono:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizės švaistymas takas
- Iškirto Vingio parką ir Neries dešinį krantą, ne sykį:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#parkocidas

Sutaupytus 100000 mlrd. € valdininkai pasiims.
Tuo pačiu paskers 3 kiškius:
- Pinigus (nepainiokite su 1990 metų "kiškučiais").
- Iškirsti rastai tuo pačiu bus ir Japoniškais sodais, ir Mėnuliu, ir Marsu. Nes skirsti į Mėnulį ir Japoniją atskirai būtų per pigu.
- Marso tokios egzotiškos smėlio audros, sūkuriai slankios čia pat. Nereikės skristi jų veizėti. Sūkuriai raižo įmantrius paveikslus iš savo takų: tiesias linijas, it styga. Toks įmantrus menas įaudrina valdininko, statybininko, architekto smegenų 1 vingį.

Neklausykite taupukų, šykštuolių. Viskas išbandyta ir saugu. Dulkių sūkurius ir audras jau galite stebėti betono dykynėse, pakampiuose. Bet jų trūksta. Jie turi vagoti visą Žemės paviršių.
O mes spoksosime pro romantiškus iliuminatorius ir kursime brangias ilgesio dainas grįžti į tėvynę... brangią... Patiems rūpintis neteks. Dainorius irgi parūpins valstybė. Svarbu tik, kad dulkės nesiliautų. Susirinks minia pagal valdininko mostą. Pasiklausys jų niūniavimo. Pajaus vienybę, laisvę, gerovę... Išsiskirstys.

Pagerbkime kuklius, godžius Lietuvos mokslininkus, net kurie visiški kirviai yra. Pasirodo, turime ir jų. Pasirodo mūsų skrydis į Marsą yra tarptautinis. Dalyvauja ne vien užsieniečiai. Keletą įrangų sukūrė ir pažangūs Lietuvos mokslainiai. Didžiuokimės.
Mažai kas juos beprisimena... tuo metu, kai mūsų kosminiai laivai skrodžia pasaulio vandenyno platybes. O juk visą tai sukūrė kažkieno purvinos rankos.
Lietuvos mokslainiai jau įdiegė po Lietuvą (Marsą) aukštas technologijas:
- vaizdo kameras tirti "Marso" pinigų paviršių:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#vyriausybė šniukštinėja
- lazerinius kastuvus, grąžtus knisti ir išgarinti dirvos mėginius, statyti ant jos namus-dėžes:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#pikta
Lietuviai buvo robotų gamyboje Marsui... Nors ir tik varžteliais.

Mokesčių mokėtojams tai nieko nekainuos.

Kad savanoriškai aukoti pinigų Marsui, vyriausybė prihvatizuos (pigiai parduos) savivaldybes, Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę.
Nusidėvėjo, morališkai paseno... mums... O pirkėjams - visai ne. Jie net džiaugsis nauju, nemorališku, nenudėvėtu pirkiniu.
Bet negalima visą valdžią telkti vienose nevaldiškose rankose ("monopolį").
Kad padidinti varžybas ("konkurenciją"), steigs naują, valdišką.
Pinigų tam ims iš parduotų namų. Statys naujus savivaldybes, Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę.
Juos vėl parduos pigiai ... ir už tuos pinigus išpirks brangiai iš savo "draugų" ankstesnius namus.
Padidės namų vertė ir galės juos vėl parduoti...
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizes svaistymas

Tuo tikslu prezidentūroje pasodino fontaną.
Seime, vyriausybėje, savivaldybėse įsteigė po pliažą. Pasodino smėlį, palmes, fontaną.
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Remigijus Šimašius 2019
Juk ir Marse kažkada galbūt buvo jūros, pliažai.

Marsą rengs, tą valdžią pirks turtingi dėdės iš pasaulinės šlovės pradinukų įmonės UAB "Lietuva". Ją įsteigė vos prieš 31 metus 1990.03.11. Jie jau sukaupė pakankamą "kapitalą"... iš gyventojų aukų.

Ne viskas Marso spalvos rožėmis klota.
Marso gyventojai, robotai, susirinko prieštarauti ("protestuoti") nuotoliniu būdu.
2 iš Amerikos, vardu "Opportunity" ("oportunistas") ir "Spirit" (alkoholis sielai), tyčia susilaužė kiekvienas po ratą, net po 2, ir įbrido į Marso smėlį, kad įklimptų ir galėtų nedirbti.
Net visi 18 Tarybų Sąjungos robotai Marse nusižudė, su apeigomis, dėl pranašystės apie šią Lietuvišką ateitį. Kai kurie nusprogo dar prieš skrydį. Arba nuo Marso išėjo į "vienuolyną" amžinai klajoti aplink Saulę, kas yra tas pats.
Marsiečius užjautė robotas Philae iš kosminio laivo Rosetta kometoje 67P (Churyumov-Gerasimenko). Iš pykčio jis palindo po uola, į šešėlį, pritruko Saulės, užduso ir atsijungė. Po 6 metų jo kometa grįš link Saulės, ištirpdys ledus ir jis baigs bado streiką. Iki 2022 metų liko neilgai laukti.
Robotai rėkia, kad Lietuvis yra baisus, piktas, sustabarėjęs, robotas. O dar ir darbštus: užknis, subjauros jų gražią raudoną planetą. Pristatys greitkelių, namų-dėžių... Be saiko birbins geldomis. Išmes šiltnamio dujas CO2. Dergs. Terš. Šiukšlins. Naktimis leis trankią muziką...
O kitos, atsarginės planetos jie neturi kur dėtis. - Skirtingai negu Žemės gyventojai.

2020 metų gruodį Lietuvos valdžia pervadino Gruziją į Sakartvelą.
To prašė Gruzijos valdžia.
Pasaulyje buvo daug tokių šalių, kurios ne prašė, o reikalavo save pervadinti ir persivadino:
Kampučija - Kambodža,
Moldavija - Moldova,
Baltarusija - Belarus;
Birma - Mianmar.
Lenkija - Polonija... niekaip nesigauna. Nusivylė. Nereikalavo.
Lietuviai ir save pervadina, kad nebūtų perteklinių tautinių galūnių "-aitė", "-ienė", "-auskas".
Sekdama pomėgiais ("mada"), Lietuva irgi reikalauja pervadinti save.
Dabar pasaulis privalo vadinti mūs ne: Lifjuania, Litva, Lietuva...
Privalo rašyti ir raidę "th" lietuviškai, su nosine.
Be galūnės:
Mars

Andriukas robotukas