Susirašinėjimas "Bendrijos". Aprašymas bei nuorašai (archyvai):
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/

Dalykas: Re: Psichikos reforma: gatvės psichų rūpestis? Kaip saugiai glemžtis pinigus beprasmiu valdiškų projektėlių rašymu
Nuo: Andriukas dviratukas
Data: 2007 06 23

Šis laiškas yra juokas, bei truputis patarimų kaip be užuolankų vardinti valdžios sugedimą (korupciją).
Kas neturi laiko neskaitykite.

Karilė Levickaitė rašė:

Psichikos sveikatos reforma: Sveikatos apsaugos ministerijos ar nevyriausybinių organizacijų rūpestis?

Kaip ir po senovei, tai "mafijos" rūpestis. Seniau "mafija" vadinosi KPSS. Dabar - LSDP, LSDJS, LD, ir taip toliau.

[...] išreiškė susirūpinimą dėl Valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo.

Jei citatos iš pateikto rašto teisingos, ir raštas (studija) priimtas neva teisingu bei apmokėtas pinigais, tai sekantis žingsnis turėtų būt paprastas:
Atleidžiu sveikatos ministrą, bei visus su šia klastote susijusius iš pareigų.
Čia ne šiaip sau atsitiktinė klaida. Praleisti pro pirštus tokį "veikalą" tegalima tyčia.

Abejones [...] ateities sukėlė nekokybiška [...] galimybių studija.

Kalbėkime atvirai: klastotė.

[...] Viešai SAM tinklapyje
http://esparama.sam.lt/lt
paskelbtoje studijoje yra daugybė grubių [...] tikrovės neatitinkančių duomenų [...]

Jūs neteisingai supratote jūsų nurodytą puslapį. Tenai skirstoma ES parama nevykėliams. Nes kitokiu būdu negu klastotės bei vagystės jie neužsidirbs. O tuomet mirs badu.

[...] studijos teksto yra atviras plagijavimas [...]

Jei patys nesugebate taip "dirbti", bent netrukdykite kitiems. Užsiimate vien skundimu. Žmonės sunkiai dirbo... kopijavo... O jūs, kaip tikri Lietuviai - "pagalius į ratus".
Sukurkite savo klastote, tada pamatysite kaip tai sunku. Sunkiau negu gulėti, nieko neveikti, ir vien kritikuoti.

[...] Galimybių studijos autoriai pateikia nelogiškas ir prieštaringas rekomendacijas [...]

Ot, prikibote prie smulkmenų! Na apsiriko... Sudūrė kopijuotus tekstus netinkamai... Kas neklysta, tas nevagia šampano.

[...] laikytinas finansavimo tobulinimas, įstatyminės bazės tobulinimas.
(psl. 139) Tuo tarpu 140 psl. autoriai rašo:
finansavimo sistemos, įstatyminės bazės tobulinimas <...> nebuvo detaliau analizuojami šioje galimybių studijoje

Gan logiška.
Jie tik paminėjo, kad psichų teisių pažeidimų finansavimą reikia "tobulinti". Bet analizės kaip tai daryti internete nerado, todėl ir "neanalizavo".

Jei tekste nebūtų surašytas noras "kažką" tobulinti, tai tekstas būtų nepažangus. Pažanga liaupsinama ir be argumentų.

Jei jie siūlytų sunkiai dirbti, kas skaitytų?

Reikia mažinti psichiatrijos ligoninėse teikiamų paslaugų kiekį ir plėsti bendruomenėje teikiamas psichikos sveikatos paslaugas
<...>
Būtent šiuo tikslu, pasinaudojant Europos Sąjungos 2007-2013 metų teikiama finansine parama būtina modernizuoti stacionarios psichiatrijos grandį, investuojant į [...] stacionarų patalpų įrengimą [...]
- psl. 118.

Tai ekonomikos statybizacijos strategija. Jokia čia psichiatrija. Tai pinigųESSSR siurblys. Jokiom bendruomenėm nekvepia.

Nebent, bendruomene turima omeny psichų, ar "specialistų" iš gatvės, anų, kurie "planą" užsakė, bei kurie "planą" rezgė.
Įprasta kalba tai vadiname ne bendruomene, o "klanu", gauja, "mafija"...

Nešti psichiją į bendruomenes, į gatves yra logiška...
Jūs matėte kiek net ir šiame susirašinėjime yra gatvės mokytojų...
... Gatvių bendruomenės yra pilnos savadarbių psichiatrų taipogi.

Negi jums ne karto niekas nesakė neva esate ligonė, psichė, arba bent jau "pėdikė"?
Na tai pagal naują strategiją logiška suteikti gatvės psichiatrams "stacionarias" patalpas, kad jie galėtų su jumis atlikinėti bandymus... gydyti nuo ko nors... Tramdomus marškinėlius vilkti...

Kitaip sakant, neškime klinikas į bendruomenes, užuot grūdę bendruomenes į klinikas.

Tai buvo pagrindinė KPSS klaida. Jei kitaminčius nevežtų "gydyti" kažkur į koncentracijos psichyklas, bet paverstų kiekvieną namą psichiatrijos bastionu, galima būtų aprėpti didesnį žmonių skaičių... O ir pasipiktinimas tautoje nuslūgtų. Nes jai pačiai į rankas duotų "skalpelį". - Nepavydėtų psichiatrams.

Kadangi bendruomeninio bei visuomeninio lygio švietėjiška, propagandinė veiklos yra finansuojamos iš įvairių fondų, programų, savivaldybių bei apskričių biudžetų, dalis yra nevyriausybinių fondų veikla <...> [šios veiklos] nėra šios galimybių studijos objektas
(psl. 140).

Teisingai.
Iš visuomeninių fondų pinigą pavogti itin sunku.
Lengviau iš Europos ESSSR. Valdininkas svetimą pinigą itin lengvai žarsto.

Panašiai "planavo" Nacionalinės Dviračių trasas:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#turtrasos
Kol valgo ESSSR pinigus, tol niekam nerūpi...
Bet savivaldybių atstovai (net ir valdininkai) pasipriešino savo, vietinių pinigų "užkasimui" į "trasų" žemėlapiuose popierių, kai plano korupciniai rengėjai to pareikalavo.

Produkto autoriai UAB "Eurointegraciniai projektai" tinklapyje
(http://www.eip.lt). [...] didžiuojasi atliktu darbu:
2007-04-26. Parengta [...] galimybių studija. [...]
rekomendacijų pagrindu bus skirstoma Europos Sąjungos struktūrinė
parama 2007-2013 m. Galutinį sprendimą dėl remiamų veiklų sričių,
finansavimo dydžio ir kitų sveikatos priežiūros paslaugoms svarių
sričių priims LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Tas pats ir mano minėtame Turistinių Trasų "plane".
Pasirodo "planas" tėra rekomendacinis. Atsakomybę nustumė ministerijoms, savivaldybėms, ir kitiems. Užtai pinigėliaiESSSR jau negrįžtamai "suvirškinti" bei iškakoti. Nesako kiek.

Lygiai taip pat pinigėlius "sušvirkštė" gatvės psichams ("plano" rengėjams). Jie jau pajuto efektą. O jūs - kad ir pasiuskite!
Ministerija patvirtins ar ne - nesvarbu. Geriau netgi, kad nepatvirtintų. Tada neišaiškės jokia "plano" yda. Svarbu tik, kad pinigų grąžinti nereikalautų.

[...] šis "strateginis dokumentas" psichikos sveikatos reformų kontekste rizikuoja atnešti daugiau žalos nei [...] naudos [...] Kyla klausimas, kaip susiklostė tokia situacija [...]?

Mąstote neteisingai. Šis planas, kaip ir bet kokia klastotė jokios naudos ir neturėjo omeny. Jei aišku neturėsime omeny asmeninės naudos.
Taip ir kalbėkite, be užuolankų:
Plano tikslas: suvartoti ESSSR pinigą.

Priežastys - giluminės ir kompleksinės [...]

Klystate. Tiesiog valdininkas norėjo pavalgyti. Pats ESSSR pinigą imti jis negali. Tad, pasitelkia "marionetę", "fiktyvią", gal net vienadienę bendrovę.

Panašiai kurė "Turistinių Trasų planą". Visi rengiančios bendrovės darbuotojai - storuliai, dviračiu važinėję nebent svajonėse, ar savo postringavimuose...

Užtai storas Susisiekimo Ministerijos darbuotojas, kuris dviračiu važiuoja nuolat, yra nusistatęs prieš planą. Bet jo niekas "negirdi", ir neklauso.

Kliuvinys yra netgi ne visuotinas Lietuvos neišmanymas. Kliuvinys yra visuotinas sugedimas ("korupcija"). Tas skatina tolesnę neišmanymo plėtrą.

- psichikos sveikatos sričiai neskiriamas pakankamas [...] dėmesys

Nesuvokiate ką šnekate. Jokio dėmesio valdininkui nereikėjo. Jis norėjo patyliukais prastumti pinigą, bei statybas.
Jei valdžioje būtų dantistai, o ne Braziai-Zuokai-Paksiai statybininkai, tuomet strategija numatytų visuotinai dantis šalinti.

kalčiausiu liks studentas

Jis nekaltas. Neliks jis kaltas. Jis padarė ko prašytas. Kaip visi "fašistai" ir vagys, jis tik vykdė įsakymą. Jis nekaltas, kad prašomas buvo, ir kad prašymas neteisingas, ar neteisingai suformuluotas.
Kaip minėjau, atsakomybę nustumė kitiems: Ministerijai, kuri spręsti netgi neprivalo. Ministerija atsakomybės irgi kratosi.

Kaltų nebus tol, kol neatleisimeiš pareigų, ir nepriimsime darban padorių žmonių.
Šitaip ir rašykite.

Vėlgi, kliuvinys kaip ir su mokyklos direktore: gatvės gydytojų apstu... O padorių žmonių, ir ypač žinovų, ieškok su žiburiu.

Kuo ilgiau delsite, tuo mažiaubus.
Tad ir reikalaukite ne "kaltų", bet "galvų".

Žymiai didesnį nerimą kelia tai, kad pastaruoju metu psichikos sveikatos klausimai daugiau rūpi nevyriausybinėms organizacijoms, o ne LR Sveikatos apsaugos ministerijai.

Ko čia blogo?
Ministerija taupo pinigą. Kuo daugiau nemokamo darbo užkrauna visuomenei. Tai vadinama "outsroucing". Dirbate jūs. O algą gauna jie.

O jūs vis tiek gausite pinigųESSSR.
Jiems ESSSR neduos (išskyrus marionetines "studijas").

Panašiai karta suveikė Turizmo Departamanetas. Dviratininkai už jį surengė "planą". O tas planą pasisavino nemokamai. Nesakau, kad "planas" geras ar reikalingas buvo. Gal netgi žalingas, kai matau, kad anie dviratininkai dabar Turizmo departamentui bei savivaldybei kažką atidirbinėja, kad ir laimindami minėtas sugedusias ("korupcines") "Turizmo Trasas".

Aš nenumanau psichų problemų. Nesu su jom susijęs.

Kiek žinau, psichiatriją iki šiol naudoja nepatogius žmones tramdyti.

Ne tiek statybų "psichams" psichiatrams reikia, o dėmesio, lavinti pilietiškumą, išprusimą žmogaus teisių srityje... Teisingų algų, kurių skaičiavimas neskatintų piktnaudžiauti, persekiojamus žmones engti, veiklą vaizduoti. Dabar jie klastoja ir už tai jiems dar didėja alga, už tariamai didesnį darbą.

Taipogi reikia išorinės priežiūros, tarkim visuomeninės, nes "psichai" yra ypatingi darbuotojai. Pas juos lengva patekti. Bet ištrukti neįmanoma. Teoriškai, jei auka neturi, kas ją užtaria, ji pati savo jėgomis neturi jokios galimybės pasiskelbti psichiškai sveika.
Kiekvieną iš jūsų gali uždaryti iki gyvos galvos.

Visuomenė priežiūros atlikti nepasirengusi... Jei nekalbame, aišku, prekyvietes lankyti, ar televizorių žiūrėti.

Štai mano strategija.
Tik pinigais joje mažai kvepia.
... Žymiai sunkiau, negu išplauti pinigą ir pastatyti kortų namelį.

Andriukas psichiukas


Nuo: Reabilitacijos bendruomenių asociacija

Ovacijos Maestro :)
Labai neblogas skaitalas šeštadienio rytui