Susirašome elektroniniu paštu

Nemokamai.
Galima ir mokamai.
Viešai, arba savo reikmėms, neviešai, uždarai, slaptai.

Duodame saugų nuo seklių elektroninį paštą.
Tu gali talpinti (hosting) nemokamus, arba mokamus interneto puslapius, svetaines.
Kaziuko mugės dalyvių ypatingai laukiame. Jų į Mugę neleidžia "karūnos" pavidalo virusas ("Covid-19"). Gal pavyks ją rengti internetu. Galime čia skelbti dalyvių puslapius ir bendrą Mugės nuorodų puslapį. Siųsk raštus, paveikslus, filmus, kitus failus. Talpiname neribotą laiką. Mugė baigsis. O puslapiai liks, kaip parduotuvė. Jei nori prekiauti tik vaizdo ("video") ryšiu, tau puslapio nereikia. Nebent, elektroninio pašto. Įsidėk vaizdo ryšio programą į savo kompiuterį ir pranešk mums kur pirkėjai turi jungtis prie tavęs tiesiogiai.

Jei neveiks adresai su lietuviškom raidėm bandyk jas keisti po vieną nuo galo į lotyniškas.

Bendrai viską prižiūri:
priežiūra@susirašom.saugokmedi.lt
Jai ir bet kurio sąrašo prižiūrėtojai gali rašyti ir tiesiai per šį puslapį, be elektroninio pašto. Saugiau per tą patį koduotą, su raide "s":
https://susirašom.saugokmedi.lt
Dėk savo slapyvardį, elektroninį adresą ir laišką į 1 krūvą, į vieną langelį:

Kiekvienas sąrašas turi dar ir savo prižiūrėtoją. Pirmiausia rašyk jai. Rasi lentelėje žemiau per sąrašo nuorašus.

Jei sąrašo prižiūrėtoja laužo savo pačios taisykles, skųsk bendrai priežiūrai.
Gali kurti kitą, savo susirašinėjimą. Į jį perbėgs tie dalyviai, kurie tavo barniams pritaria.

Kaip veikia sąrašas

Rašai vienu adresu. Laišką dauginame visiems dalyviams.
Laiškų nuorašus (archyvą) galime nesaugoti, saugoti viešai, arba slaptai.

Bendra, arba tam tikro sąrašo prižiūrėtoja jungia, atjungia dalyvius, kuria naujus sąrašus ir skiria jų prižiūrėtojas.
Dalyviai joms duoda savo adresą. Viešai jo niekas nemato, net kiti dalyviai, kai gauna tavo laišką.
Jei dalyvė nori slėpti savo vardą dar ir nuo sąrašo prižiūrėtojos, tegul prašo bendros prižiūrėtojos.

Siuntėjos adresą keičiame sąrašo adresu. Todėl tavo atsakymas jai savaime eina į sąrašą, o ne siuntėjai. Jei nori rašyti vien siuntėjai, turi žinoti jos adresą ir juo pakeisti savaiminį, sąrašo adresą.
Jei jo nežinai, prašyk prižiūrėtojos, kad persiųstų. Nurodyk ar slėpti ir tave.

Dalyvauti gali ne tik pavienis žmogus, o ir sąrašas kitur. Duok jo adresą. Užtikrink, kad anas sąrašas praleidžia šio sąrašo laiškus. Dažniausiai tam reikia rašyti ten dalyviu mūsų sąrašo adresą. Bet tada ir anas sąrašas siųs laiškus mums. Čia prižiūrėtoja spręs ar leisti juos, ar ne. Jei anam sąrašui uždraus rašyti čia, jam vis tiek leis gauti mūsų laiškus.

Rašyti gali ir ne dalyviai. Atsakymus teks skaityti nuorašuose (archyve).

Susirašinėjimų (sąrašų) dalykai (temos) nėra griežti. Visur galima rašyti bet ką.

Praeitis

Abu sąrašai anksčiau buvo srityje konferencijos.lt. 2015 metų rudenį aną vietą užgrobė valdžios mylėtojas, anos srities prižiūrėtojas.
Valdžia jam už tai dosniai atlygino, iš anksto davė sotų, nevaldišką darbą. Ten jį šeria. Paskui jį išmes, kaip nebereikalingą, atitarnavusį tarną.
Porą metų jis vaizdavo, neva abu Sąrašus tebevaldo Andriukas dviratukas. Bet pavyko apkvailinti tik 1 žmogų, kuris prisijungė ten naujas. O laiškų neberašė niekas.
2017 metais tas piktas valdytojas abu Sąrašus ištrynė. Nes nebebuvo prasmės vaizduoti, neva juos tebeprižiūri Andriukas. Juk Andriukas sąrašus atkūrė pas mūs.
1 sąrašas "Bendrijos" buvo dingstis užgrobti abu 2 susirašinėjimus.
Tuo valdžia pripažino, kad mūsų veikla svarbi.

Apie 1999 metus sąrašo "Dviratis" nebuvo. Jo dalyviai dalyvavo susirašinėjime "Turizmas" srityje osf.lt. Ją valdė paklusnių valdžiai žmonių augintojai "Atviros Lietuvos Fondas" (ALF). Kai aną tariamai uždarė, susirašinėjimus perėmė srities konferencijos.lt valdytojas.
Po poros metų sukčiai iš Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) kažkodėl atsiskyrė į sąrašą "Dviratis" srityje "Yahoo" ir sukvietė ten dviratastus iš "Turizmas". - Apie 400. Ten jie skatino melą, apgaules, kliedesius, keiksmus, "cenzūrą".
Tą patį, nors ir mažiau, darė susirašinėjimo "Turizmas" prižiūrėtojas "De Gama".
Tą patį, nors ir dar mažiau, darė susirašinėjimo "NGO" prižiūrėtojai NISC.lt - ALF įstaiga.
Andriukas dviratukas ir keletas kitų žmonių tai atskleidė. Juos "Dviratis" prižiūrėtojai ir dalyviai iškeikė. Tuo sulaužė savo pačių taisykles. O laiškų apie tai nepraleido. Susirašinėjime "Turizmas" už tą patį iškeikė tik dalyviai, ne prižiūrėtojas.
2005 metais Andriukas dviratukas sukūrė atskirą susirašinėjimą "Dviratis" srityje konferencijos.lt. Pradžioje ten perbėgo tik 20 žmonių. Į jį kažkodėl perbėgo ir sukčiai iš LDB. Po to jie išvarė iš seno susirašinėjimo "Dviratis" keletą Andriuko užtarėjų ir tų, kurie tik paminėjo jo vardą. Tiek baisus jis yra valdžios padų laižytojams.
Po poros metų užtilo senas susirašinėjimas "Dviratis", srityje "Yahoo". Nes neliko iš ko tyčiotis. Liko piktuoliai ir kvailiai. Tokiems vieni kitus skriausti liūdna. Vieni kitų blevyzgos pabodo. Neliko kas rašytų esmę... Ar bent kvailystes, užtat įdomiai. - Užduso savo kakiuose. Sukti prižiūrėtojai iš LDB seną sąrašą "Dviratis" uždarė. O 2020.01.20 "Yahoo" ištrynė tą sąrašą su laiškų nuorašais, kaip ir daugelį kitų sąrašų, nes nutraukė tokią nemokamą paslaugą.
2005 metais iš "Turizmas" išvarė Andriuką ir cenzorius "De Gama". O melagius, reklamuotojus, ir keikūnus paliko. Paskui anas teisinosi: teisus gali būti ir neteisus.
2007 metais, už tai, kad pranašavo ekonomikos nuosmukį:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20070823.htm
kažkas išvarė Andriuką ir iš "NGO" susirašinėjimo. Gal tai padarė ano prižiūrėtojai: "Nevyriausybinių organizacijų paramos ir informacijos centras" (NISC, NIPC). Aną įsteigė ir tebešeria "Atviros Lietuvos Fondas". Kažkodėl jie skelbia, neva - pagal Jungtinių Tautų Vystymo Programos (JTVP) užmojį. Andriukas juos apskundė konferencijos.lt prižiūrėtojui. Anas žadėjo juos tramdyti, bet netęsėjo. Matyt pats juos skatino. O gal pats išvarė, o ne jie. O gal kartu.

Skirtingai negu senas susirašinėjimas "Dviratis" (visas iš "Turizmas"), naują "Dviratis" kūrė nauji žmonės, o ne esamo sąrašo atskalūnai. Perbėgo tik 20 senbuvių.
Naujokai nepažinojo dalyko ir kitų dalyvių. Jie susidomėjo tuo ką rašome, o ne tuo, kad anksčiau buvome "kartu". Iki 2015 metų teisingas naujas sąrašas "Dviratis" pritraukė 147 dalyvius... Dar porą dešimčių perėjūnų. Anie paskui atsijungė, nes nuobodu yra susirašinėti dalykiškai, nesibarti, nesikeikti ir nešlovinti valdžios, kad gauti trupinėlį iš anos.

Atnaujink adresą

Kažkiek žmonių pamiršo, kad dalyvauja susirašinėjime, apleido savo elektroninio pašto adresus. Jie nebeveikia. Užmarštį paskatino tai, kad pusantrų metų, 2015-2017, susirašinėjimas "Dviratis" buvo užgrobtas, nevyko. Apie tai skaityk aukščiau. Nors, kartais Andriukas dviratukas rašydavo dalyviams ir tuo metu.
Dalis žmonių neatnaujino adreso, todėl laiškų negauna.

Kai savo adresą pakeisi, nepamiršk naują pranešti prižiūrėtojai.

Nenaudok elektroninio pašto ir paieškos iš "Google" ("Gmail").

2019.09.04 JAV baudė "YouTube" 117 mln. $ už tai, kad naudojo vaikų iki 13 metų duomenis be tėvų sutikimo. "YouTube" priklauso "Google".

"Google" iškraipo paiešką. Už tai Europos Komisija jau baudė juos kelis kartus po kelis milijardus $.
2019.01.21 Prancūzijos prokurorai nubaudė "Google" 57 mln. € už tai, kad klaidina vartotojus kaip naudoja jų asmens duomenis reklamą brukti, iš anksto pažymi "paukščiuką" sutikti priimti reklamą.

2023.12.28 "Google" atsisakė eiti į teismą JAV. Taikiai mokėjo žalą vartotojai. Ana kaltino, kad ją sekė net kai nustatė "Google" naršyklę "Chrome" slėpti asmenį.

"Google" šnipinėja, trikdo, trukdo, be jūsų žinios ir be pagrindo deda laiškus į nepageidaujamų skyrių ("spamą"), arba išvis vagia juos be pėdsako, ypač kurie peikia valdžią. Nėra jokio būdo tai pranešti "Google" darbuotojams, reikalauti liautis. Jie netgi skelbia, kad nepriima prašymų šalinti kliūtis. Neva kliaujasi tik savo vartotojais... Nors, vartotojams apie tai nesako. Gavėja galėtų spausti mygtuką "Not spam". Bet nėra ant ko, jei laiškas dingo. Ji net nežino, kad jai rašėte.
Visi mūsų susirašinėjimo laiškai šitaip dingo pas "Google".
Kartais jie ne vagia, o atsisako priimti laišką. Tada siuntėjui meluoja priežastį... Neva jis siunčią per dažnai. Nors, nepriėmė dar nei karto... Neva laiško adresas turi atitikti "standartą". Nors, jis jį atitinka. Jie patys jo neskaitė. Jie tyliai prasimano neva siuntėjo adresas, kokius matai šiame puslapyje, turi būti be lietuviškų raidžių. Standartas to nedraudžia. Svarbu tik, kad adresas būtų tikras. Kad juo galima būtų rašyti. Tai galima. Nebent jūsų programos nekokybiškos. O ir atitinkančių jų pramanus laiškų jie neima...
https://support.google.com/mail/answer/81126
Vienus siuntėjus "Google" atmeta viena išgalvota dingstimi. Kitus - kita. Vis tiek bruka tą pačią nuorodą skaityti. Kartais nurodo kitą, kurią miniu žemiau.
Savo puslapių sąšlavyne, o ne atsisakymo pranešime, jie mini dar vieną standartą. Bet ir jis nedraudžia lietuviškų raidžių. Kitaip būtų keista. Jis tik siūlo nemaišyti kalbų. Nerinkti raidžių iš skirtingų kalbų. Ir jis nėra privalomas internetui. Jį pasirenka patys "Google". Vienašališkai. To standarto tikslas yra visai kitas.
Atsisakyti laiško negalima vien dėl jo išvaizdos. ... O ji gera. ... Svarbu tik, kad jis įskaitomas. Tai spręsti turi ne "Google", o gavėjas.
"Google" patys laužo šį elektroninio pašto standartą. Bet kaltina kitus žmones, neva laužome kitus tariamus standartus.
Kai kuriuos siuntėjus atmeta tariamai dėl SPF įrašo DNS. Neva siuntėjo elektroninio pašto adresas neatitinka IP adreso. Nors, tas adresas ir yra siuntėjo. Ne pašalinis. - Laužo SPF taisyklę: kur nėra SPF, ten tinka bet koks adresas. - Ir savo, ir pašalinis. Kitos sritys gali siųsti laiškus su šios adresu.
Kitus siuntėjus atmeta paprasčiau: neva jie "spam". Nors, tai turėtų spręsti gavėja. Anksčiau su ja susirašinėjai. Staiga nebeleidžia.
Nesiteisina SPF. Nors anie siuntėjai irgi to įrašo neturi. Tai reiškia, kad SPF tėra pasiteisinimas.
SPF - įrašas interneto srities vardo sąraše (DNS) kurie kompiuteriai gali siųsti laiškus su šios srities atgaliniu adresu. Įprastai - beprasmis.
Neverta paklūsti, įsirašyti SPF. Nesi užtikrinta neva "Google" praleis tavo laiškus, jeigu užsidėsi sau šia "geltoną žvaigždę", apribosi siuntėjų adresus. Juk miniu, kad "Google" laužo pačią tą SPF taisyklę, kurią siūlo užsidėti...
https://support.google.com/mail/answer/188131
"Google" meluoja neva sulaiko ne visus, o tik dalį tavo laiškų. Taip būna retai, kai laiško sandara pagal juos bloga. Tada tikrai pataisai ir praeina... Arba tikriausiai jau nepraeina, nes tą pirmą, nesėkmingą bandymą juk skaičiuoja į per didelį dažnį. O tada jau nepraleidžia visų tavo laiškų.
Jie siūlo skaityti aibę nuorodų savo internete ir spėlioti kas blogai. Nors, priežastį turi rašyti tiesiai atsisakyme. O jame rašo melą. Pavyzdžiui, jei rašo, kad siunti per dažnai, tada turi po kiek laiko praleisti. Bet tas laikas niekada neateina. Nes jie skaičiuoja ir patį kiekvieną bandymą. Amžinai reikalauja laukti, bandyti vėliau.
Pagaliau, kada galvon šauna, jiems pabosta nuolat versti laukti. Tada "Google" atmeta laišką neva kaip "spamą". - Vėl meluoja. Kitaip, turėtų pranešti apie "spamą" mums. Juk patys savo pezalų puslapiuose reikalauja, kad būtų tam adresas. Bet nepraneša. Nes bijo išsiduoti, kad priežasties nėra. Juk tektųaiškinti.
Jie taip daro tyčia. Gal taip ten dirba žinomo politiko Andriaus Kubiliaus sūnus:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Konservatoriai valdo Google

2017.08.22 viešą laišką "Google" ("Gmail") praleido tik 2017.08.29. - Tokį pat, nepakeistą, kokį iki tol nepraleisdavo tariamai blogą.
Gal nusileido po to kaip jų elgesį čia aprašiau. O gal žmonės paisė mano patarimo žymėti "Google" mūsų susirašinėjimo adresą kaip ne "spamą". Jie galėjo žymėti ankstesnį laišką. Nes šio neturi.
Bet kas iš to? Laiškas pavėlavo. - Po susirinkimo.
"Google" vis tiek padėjo tą į kiekvieno gavėjo "spam" skyrių (šlamšto), kad gavėjas nematytų.
Šį laišką rasi nuorašuose čia.

"Google" ("Gmail") slepia nuo vartotojų, kad laiškus, kuriuos jie slepia skyriuje "spam" (šlamšto), jie saugo tik 1 mėnesį. Paskui trina, kad nežinotum. Jie tyčia daro puslapį painų, apkrauna savo šlamštu, kad nepastebėtum to skyriaus. Slepia kiek naujų laiškų padėjo ten, nerodo skaičiaus prie nuorodos į skyrių "spam".
Slepia kiek laiškų niekur nepadėjo, o trynė iškarto, ar atmetė. Slepia kaip tai daro ir ką meluoja siuntėjams.

Tikslai

"Google" trikdo elektroninį paštą ne vien kad talkinti valdžiai. - Įskaitant Lietuvos. Ne vien kad tyčiotis.
Jie taip skatina vartotojus apleisti nepriklausomus paštus ir naudoti "Google" ("Gmail"). - Persikraustyti. Kad laiškai eitų. "Gmail" neatmeta pašto iš "Gmail". Atmeta tik iš kitų sričių.
Piktnaudžiauja tuo, kad daug gavėjų jau yra pas juos.
Pas save gavėjus lengviau išnaudoti ir sekti. Lengviau sekti ir dėl to, kad vartotojų kiekis didžiulis. Lengva sieti vieną su kitu.

Kažkada "Google" piktybiškai tyrė kokias žinias reikia duoti žmogui, kad grįžtų ir kuo labiau naudotų jų prietaisus, paslaugas. Jie siuntinėjo milijonus žinučių ("spamą") savo prietaisų, gaminių, telefonų (debilnikų) ir interneto vartotojams. Žodžius ir gal vaizdus kaitaliojo kiekvienam gavėjui. Stebėjo kuris labiausiai vilioja. Gal taip daro nuolat.
Jie išradinėja techniką ne talkinti žmogui, o gaišinti, žlugdyti, daryti liguistai priklausomu, "maniaku".
Tai pasakojo 1 jų buvęs darbuotojas. Jis pasitraukė iš "Google" dėl to, kad jį vertė tai daryti. Dabar jis užsidirba iš patarimų įmonėms pradinukams Titnago slėnyje.
(http://andrius.saugokmedi.lt/žodynas#titnagas
"silicio", "silikono"
).

2021.01.04 "Google" darbuotojai įsteigė profesinę sąjungą, kad kartu gintis nuo darbo davėjų, kad neišmestų iš darbo už nuomonę ir raginimus keisti elgesį.
Nesako ar reikalaus grąžinti į darbą, ką išvarė anksčiau.

Dažnas atsikalbinėja: nerūpi, tegul seka, esu niekam neįdomi, neturiu ką slėpti...
Tuomet neturėtų ką slėpti ir nuo manęs.
Prašau jų kompiuterio, "debilniko", kad jiems gerą daryti... Negi sakysiu "blogą"?..
- Atsisako. Bijo, kad seksiu, šniukštinėsiu.
Toliau lieka seklių žinioje.

Nenaudok elektroninio pašto ir interneto talpyklų iš UAB "Interneto vizija" (serveriai.lt, dedikuoti.lt, hostingas.lt, iv.lt).

Keistas pavadinimas. Abu žodžiai - užsieniniai. - Jokios vaizduotės. Nors, vizija reikštų vaizduotę.
"Interneto vizija" yra sukčiai. 2017 metais kažkokiame atsiliepimų puslapyje jie skelbė apie 30 liaupsių patiems sau. Apsimetė savo vartotojais.
http://andrius.saugokmedi.lt#medžiai
"Interneto vizija" buvusį straipsnį apie tai, kaip nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė iškirto 97 medžius Turniškėse, melagingai nukreipia į valstietis.lt. Nors, tas puslapis nėra susijęs.

Jie irgi yra "cenzoriai".
Jie uždraudė rašyti savo vartotojams. Ir ragina kitus tiekėjus uždrausti mūsų laiškus, jei anie aklai naudoja juodą sąrašą brukalai.lt.
Kai tai paskelbėm, jie uždraudė ir žodį saugokmedi.lt. Ne tik siuntėjai iš saugokmedi.lt, o jokie, iš jokios srities, negali rašyti apie sritį saugokmedi.lt, dalinti nuorodas, jas aptarti. Šioje srityje yra ne vieš šis susirašinėjimas. Uždraudė bet ką, viską. Negali ir pikti žmonės pranešti, kad pyksta ant šio vardo. - Kvaili "cenzoriai" uždraudė tai, ką skatina - pyktį ant mūsų.

"Interneto vizija" nepraleidžia jokių laiškų savo vartotojams iš saugokmedi.lt.
Sąrašų prižiūrėtojos negali jums atsakyti, perspėti.
Nepraleidžia laiškų ir iš kitų sričių, jei laiškas mini saugokmedi.lt.
- Nei viešo susirašinėjimo, nei asmeninių.

Laišką atmeta, nepraleidžia. Jis nepatenka į gavėjo pašto "dėžę" visai. - Į jokį skyrių, "spam", "šiukšlės" ir panašų. Gavėja negali pati sužinoti apie tai. Praneškite joms jūs.

Kai atmeta laišką, "Interneto vizija" meluoja:
550 High probability of spam.
"Tikimybė" reiškia neva gali būti kitaip. Kai uždraudi viską, tai ne tikimybė, o klasta.
Gavėjoms tai ne "spam"...
Kai atmeta dėl žodžio saugokmedi.lt, meluoja neva jis blogas.

- Ne už bet ką, o už laišką apie tai kaip valdžia slopina "Sausio 13" bylą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20180112.htm
"Užblokavo". Nevertino, kad tai ne "spamas", o viešas atsišaukimas į tautą. Ne bet koks, o svarbus.

Dingstimi buvo laiškas ne kitam vartotojui, o jiems patiems, įmonei tiesiogiai. Todėl jie neturėjo užtverti kitus vartotojus, dar ir be jų žinios. Jie galėjo bent prašyti neberašyti. - Sau, o ne savo vartotojams. Ir dar geriau: prisipažinti, kad myli valdžią.
Kai mano, kad aptiko "spamą", interneto tiekėjas privalo pirmiau pranešti.
Jie nieko to nedarė.
Tai reiškia, kad jie užkirto būtent turinį. - Talkina nusikaltėliams slopinti bylą.

Tuo pačiu jie uždraudė ir laiškus su raginimais rinkti prezidentus 2019 metais:
http://andrius.saugokmedi.lt#rinkimai
Sutrikdė rinkimus valdžios naudai.

Jie apsikvailino. Vietoj to, kad visai uždrausti prasmingus laiškus, jie tą laišką dar labiau paviešino puslapyje brukalai.lt.
Jūs irgi dėkite ten jų laiškus. Tegul ir juos pačius "blokuoja"... net jie patys.

Dėsninga, kad būtent "Interneto vizija" 2013 metais sukūrė to laiško pagrindinio veikėjo, nepriklausomybės akto signataro, Zigmo Vaišvilos vardu sritį zigmasvaisvila.lt ir ją tyčia laikė tuščią. Neragino ir netalkino jam nieko skelbti.
Tik 2018 metais jie atsisakė to vardo.
Zigmo būrio puslapis:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt
Jie, nieko neįtardami, įsteigė jį pas tuos pačius cenzorius "Interneto vizija". Jiems laiškų nepraleidžia.

Pačių gi "Interneto vizija" ir "Google" kompiuteriai siunčia daug "spamo". Gal siunčia ne jie, o jų vartotojai. Bet jie gi jų net neįspėja taip nesielgti. Viską leidžia.
Kas būtų, jei visas internetas uždraustų siųsti laiškus iš visų "Interneto vizija" kompiuterių, talpyklų?.. - Nukentėtų ir tie jų vartotojai, kurie nesiuntinėja "spamą". Nukentėtų ir gavėjai.

http://www.ekspertai.eu/visasekspertai-eutinklalapio-turinys-kovo-7-dbus-uzsaldytaskol-paaiskes-pazeidimai106041
Atsargai ten. Dalis straipsnių nepadorūs. Kad pritraukti ir blogą skaitytoją ten dažnai rašo niekus, ypač lytinius. Iš jo yra nuorodos į nedorus laikraštapalaikius. Neskatiname jų.
2022.03.07 "Interneto vizija" neteisėtai uždarė juos ne už ištvirkimą, o kad netyli.
Nerašė už ką. Privertė pačius save nukenksminti, urmu.
Vietoj to, kad išsikraustyti kitur ir prisiteisti žalą, jie nuolankiai užsidarė ir maldavo malonės, bent aiškinti.

Nenaudok elektroninio pašto one.lt

Šitie paprasčiausiai nejungė.
Kai tai paskelbėm, jie ėmė teikti malonę: jungia. Bet atsako, kad nėra bet kurio adreso. Nėra žinių, ar visus vartotojus išvarė, ar patys atsisakė visi, ar meluoja.

Nepakanka tyliai liautis cenzūros. Buvę cenzoriai tegul skelbia savo internete atgailą ir duoda skelbti čia. Tiktai taip jie panaikins skelbimus apie savo klastą.

Visi šie cenzoriai užkardo laiškus be gavėjų žinios. Neleidžia jums tai atšaukti. Už jūs sprendžia ką galima skaityti. Nesvarbu, net jei pati laiškus užsakei.

Saugų elektroninio pašto adresą ("dėžutę") galime suteikti čia.

Sąrašai

VadinaDalykasPrižiūriLaiškų nuorašai (archyvas)Dalyvių
dviratis@susirašom.saugokmedi.ltDviračiai, gamta, kaimas, miestas, politika.

Rašome ne vien apie dviračius, o apie viską viešą, gyvenimą ("politiką").
Gauna laiškus ir iš sąrašo "Bendrijos". Anksčiau negaudavo. Tegul lavinasi.

Andriukas dviratukas:
http://andrius.saugokmedi.lt
dviratis

Nuo 2017 metų.
2005-2016 metus perkelsime iš ankstenės vietos vėliau. Skaityk apie konferencijos.lt aukščiau.

123

19% - tikros moterys
81% - vyrų pakaitalai

bendrijos@susirašom.saugokmedi.ltGamta, kaimas, miestas, gyvenimas ("politika").

Raginimams, veiksmui, darbui su politikais.

Laiškas čia yra tas pats, kas kreiptis į liaudį gatvėje. Klausyti privalo visi.
Tai yra iš anksto paruošta vieša vieta, kad turėtum kur kreiptis, ar išklausyti, kai staigiai prireiks tau, ar kam kitam.

Užsirašyk ir į sąrašą "Dviratis". Lavinkis.

bendrijos

Nuo 2017 metų.
2007 ir 2012-2016 metus perkelsime iš ankstenės vietos vėliau. Skaityk apie konferencijos.lt aukščiau.

Laiškus gauna ir "Dviratis". Bet ne visus ten dedu į nuorašus. Šiuo metu šis nuorašas pilnesnis.

2510

Daug iš jų yra valdžios priešai. Keletas yra valdžioje, apsimetėliai. Seimo ir Savivaldybės Tarybos nariai kai kurie, nusikaltėlis meras Vilniaus meras Remigijus Šimašius, nusikaltėlių partija "Valstiečių ir žaliųjų sąjunga".
Varžovai į prezidentus Arvydas Juozaitis, Naglis Puteikis, Alfonsas Butė, Kazimieras Juraitis. Nusikaltėlis prezidentas Gitanas Nausėda #Nausėda2019. Aplaidi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

Dalyvauja net valdžios mylėtojai, nusikaltėliai statybininkai. Vieni šnipinėja. Kiti stengiasi žinoti.

Nuoroda

http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/vaikyk.htm
Įstatymų sąrašas. Pamokos, ruošiniai kaip vaikyti, skųsti suktus valdininkus, statybininkus, kirtėjus, teisėjus, policajus...

Kitos vietos susirašinėti

Sąrašas tik tų, ką valdo padorūs žmonės. Tai nereiškia, kad dalyviai rašo padoriai. Yra bent tikimybė per valdytoją rasti teisybę.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt
"Asociacija". Pirmininkas: nepriklausomybės akto signataras, Zigmas Vaišvila. Jį miniu aukščiau.
Pastabų jų puslapyje rašyti neįmanoma.
Susirašinėk jų "forume".

http://www.velouostas.lt/forumas
Ten prižiūrėtojas nustato griežtas taisykles be reikalo.
Draudžia rašyti laisvai "ne į temą".
Užrakina senas žinutes. Draudžia taisyti. Lyg ketintų teisme įrodinėti ką kas rašė. Tikrovėje, dauguma žinučių ten nėra tokios svarbios. Tokios būna tik sukčių žinutės, kai ketini juos atskleisti. Pavyzdžiui, LDB.

http://www.gerasdviratis.lt/forum
Blevyzgų forumas.
Per kelis metus gal rėksniai užduso savo kakiuose ir išsiskirstė. Gal jau galima ten dalyvauti.
Tą "išvietę" laiko parduotuvės savininkas. Jis jų netramdo tyčia, kad veistųsi. Nors pats jiems nepritaria.